Giới thiệu:

Cân Đầu Ra PSC dùng để cân các loại nông phẩm như gạo, bắp, đậu, vv… thích hợp cho đầu ra của dây chuyền xay xát. Cân vận hành theo nguyên lý cảm biến tải; lượng nông phẩm khi đi qua cân sẽ được in lên phiếu khi bảng điều khiển của cân được kết nối với máy vi tính.

PS1-1A

PS1-C15A