Giới thiệu:

Bóc vỏ bằng 2 ru-lô cao su quay nghịch chiều và không cùng số vòng quay. Hai ru-lô được đặt trên mặt phẳng nghiêng kết hợp với một máng dẫn có thể điều chỉnh và liên kết với một bộ rung làm cho nguyên liệu vào máy có bề dày là một lớp hạt và đi thẳng vào khe của 2 ru-lô cao su.

Có 3 loai: Loại CLG, CLI và CLC.

  • CLI là loại có lắp Inverter nhằm ổn định năng suất khi ru-lô cao su mòn.
  • CLC là loại có lắp màn hình cảm ứng. Motor được kết nối với Inverter sẽ tự động thay đổi vận tốc, đồng thời máng dẫn liệu dịch chuyển tiếp tuyến với hai ru-lô cao su khi ru-lô cao su mòn.

Đặc điểm:

  • Tỷ lệ bóc vỏ từ 85-95%, tỷ lệ gãy vỡ thấp.
  • Tự động ép hai ru-lô cao su vào nhau để bóc vỏ khi có lúa vào, và tách ra khi hết lúa, do đó tránh được sự hít dính của hai ru-lô cao su.
  • Độ bóc vỏ lúa được ấn định bằng áp suất của luồng khí nén.
  • Máy có bộ cảm ứng để tự động vận hành.
  • Máy có bộ phận giảm chấn.
  • Dây cu-roa cao su bằng dạng xích.