Giới thiệu:

  • Loại: quạt ly tâm
  • Công dụng: dùng để thổi trấu, hút bụi-cám, cám trong dây chuyền xay xát, chế biến nông sản và các ứng dụng khác.