Giới thiệu:

Sàng đá được thiết kế dựa theo sự khác biệt về tỷ trọng giữa đá, sạn và lúa gạo bằng cách dùng lưới có cánh được đặt nằm nghiêng và chuyển động tới lui kết hợp với luồng gió mạnh thổi xuyên qua lỗ lưới để tách đá, sạn lẫn trong lúa hoặc gạo.

Máy phải được đặt trên nền hoặc khung giàn vững chắc để tránh sự rung động làm giảm hiệu quả của máy.

Đặc điểm:

  • Lượng đá, sạn lẫn trong lúa, gạo được loại ra gần như hoàn toàn.
  • Lượng gạo lẫn trong phần đá, sạn bị loại ra rất thấp.
  • Không gây tiếng ồn và bụi bẩn.
  • Tự động xả đá, sạn theo thời gian ấn định.
  • Lưới được làm bằng thép không rỉ, chịu được sự mài mòn.

SDA-100B

SDR-120A