Giới thiệu:

Sàng đảo dùng để tách tấm lẫn trong gạo, bằng cách dùng nhiều tấm lưới đan lổ vuông bằng thép không rỉ với nhiều cỡ khác nhau để có thể tách nhiều cỡ tấm lẫn trong gạo.

Sàng đảo thường sử dụng kết hợp với trống phân hạt để tách tấm lẫn trong gạo một cách triệt để.

Đặc điểm:

 • Tách được 4 loại:
  + Gạo hạt nguyên.
  + Hỗn hợp gạo nguyên và tấm lớn.
  + Tấm vừa.
  + Tấm nhỏ.
 • Lưới luôn được làm sạch bằng miếng gạc bằng cao su.
 • Phần gạo nguyên hoàn toàn không lẫn tấm.
 • Phần hỗn hợp của gạo nguyên và tấm lớn hoàn toàn không lẫn tấm nhỏ.