Sàng tạp chất lúa dùng lưới để loại các tạp chất như rơm, rác, gỗ, đá to, dây, cát… ra khỏi lúa. Máy được thiết kế với trống bắt tạp chất to nằm phía trên và hai lớp lưới đặt nằm nghiêng theo chiều dài phía dưới để loại tạp chất nhỏ.

  • SLT..-..N.. là loại được thiết kế với tấm lưới dao động theo chiều ngang.
  • SLT..-..D.. là loại được thiết kế với tấm lưới dao động theo chiều dọc.

SLT1-60NA

SLT1-150DA