Giới thiệu:

Trống phân hạt dùng để tách tấm lẫn trong hạt. Vỏ trống là một ống tròn bằng thép không rỉ, gồm 2 nửa ống; mặt trống gồm nhiều lõm tròn có kích thước phù hợp với cỡ tấm cần tách ra. Khi trống quay tròn, gạo sẽ di chuyển suốt chiều dài bên trong trống, lõm sẽ giữ lại tấm có kích thước phù hợp và tách ra.

Đặc điểm:

  • Tỷ lệ phân loại có thể điều chỉnh được.
  • Hai nửa ống có thể tháo rời để làm sạch bên trong.
  • Cám không bám vào lõm trống.
  • Lõm trống có nhiều cỡ: đường kính 3.4mm, 4.2mm, 4.9mm, 5.2mm và 6.2mm.
  • Tính đồng nhất của các phần được phân ra rất cao.

TL-15A