Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh
Ngày đăng: 28/12/2021 03:01 PM

  Tầm nhìn:
  Trở thành công ty cơ khí hàng đầu trong khu vực. Không ngừng đổi mới sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng, giá trị để phục vụ cuộc sống.

  Sứ mệnh:
  Mang đến sự thịnh vượng và kết nối cho các thế hệ.

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  0
  Chỉ đường
  Zalo
  Hotline